Fellegi Bálint

Intézményvezető

tanított tárgy:
informatika
fizika

Káplár Veronika

Intézményvezető-helyettes

tanított tárgy:
matematika

Bauer Szilvia

 

tanított tárgy:

Bene Gábor

Osztályfőnök 12.B

tanított tárgy:
informatika

Bodóné Bartik Mária

 

tanított tárgy:
matematika

Bognárné Lázár Magdolna

Pedagógiai vezető
Nevelési MK vezető
Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős

tanított tárgy:
matematika

Boros Gábor

 

tanított tárgy:
vizuális kultúra, művészetek

Borosné Gyarmati Cecília

Osztályfőnök 10.E

tanított tárgy:
magyar nyelv és irodalom
német nyelv

Csécsné Király Anita

 

tanított tárgy:
német nyelv

Farkasné Bencze Andrea

Humán és idegennyelvi MK vezető

tanított tárgy:
német nyelv
történelem

Felleginé Szalóczi Emese

 

tanított tárgy:
német nyelv

Gáspár Csilla

Osztályfőnök 11.E

tanított tárgy:
angol nyelv

Havranekné Balogh Andrea

Osztályfőnök 11.B

tanított tárgy:
biológia

Horváthné Csoszó Gyöngyi

tanított tárgy:
magyar nyelv és irodalom
mozgóképkultúra és médiaismeret

Jandricsné Simon Erika

Reál MK vezető

tanított tárgy:
kémia
életvitel és gyakorlati ismeretek

Jandrics Róbert

 

tanított tárgy:
német nyelv
történelem

Kálóczi Szilvia

tanított tárgy:
etika

Kőrösi András

Osztályfőnök 10.B

tanított tárgy:
testnevelés

Krénusz László

 

tanított tárgy:
földrajz

Miklós István

tanított tárgy:
fizika

Tóthné Szabadfi Ildikó

tanított tárgy:
ének-zene

Nagyné Bakos Franciska

Osztályfőnök 12.E

tanított tárgy:
angol nyelv

Móhr Kinga

DÖK-öt segítő tanár
Könyvtáros-tanár

tanított tárgy:
német nyelv

Szántóné Horváth Magdolna

tanított tárgy:
magyar nyelv és irodalom
történelem

Várfalviné Laczó Tímea

Osztályfőnök 9.B
ISK vezető

tanított tárgy:
testnevelés

Veres Melinda

Osztályfőnök 9.A

tanított tárgy:
angol nyelv

Harmath Virág

Iskolatitkár

Horváth Zsolt

Rendszergazda

Sipos Péter

Oktatástechnikus