"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert)

 
 

Témazáró-naptár

Fellegi Bálint

intézményvezető

tanított tárgy:
informatika, fizika

Káplár Veronika

intézményvezető-helyettes

tanított tárgy: matematika

Bauer Szilvia

 

tanított tárgy:

Bene Gábor

Osztályfőnök 10.B

tanított tárgy:
informatika

Bodóné Bartik Mária

 

tanított tárgy:
matematika, földrajz

Bognárné Lázár Magdolna

pedagógiai vezető (nevelési MK vezető),
vezetőségi tag,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

tanított tárgy: matematika

Boros Gábor

 

tanított tárgy:
vizuális kultúra, művészetek

Borosné Gyarmati Cecília

osztályfőnök 9/NY,
humán MK vezető

tanított tárgy:
magyar, német, szövegértés-szövegalkotás

Csécsné Király Anita

 

tanított tárgy:
német

Farkasné Bencze Andrea

 

tanított tárgy:
német nyelv

Felleginé Szalóczi Emese

 

tanított tárgy:
német

Gáspár Csilla

osztályfőnök 12.E, nyelvi MK vezető

tanított tárgy:
angol

Gergye Petra

DÖK-öt segítő tanár

tanított tárgy:
történelem

Havranekné Balogh Andrea

Osztályfőnök 9.B

tanított tárgy:
biológia

Horváthné Csoszó Gyöngyi

osztályfőnök 11.E

tanított tárgy:
magyar, mozgóképkultúra és médiaismeret

Jandricsné Simon Erika

osztályfőnök 12.B,
reál MK vezető

tanított tárgy:
kémia, utazás és turizmus

Jandrics Róbert

 

tanított tárgy:
német, történelem

Kálóczi Szilvia

tanított tárgy:
etika

Kőrösi András

 

tanított tárgy:
testnevelés, életvitel és gyakorlati ismeretek

Krénusz László

ISK vezető

tanított tárgy:
testnevelés, földrajz

Miklós István

tanított tárgy:

fizika

Nagy Judit

 

tanított tárgy:
ének-zene

Nagyné Bakos Franciska

osztályfőnök 10.E

tanított tárgy:
angol

Móhr Kinga

könyvtáros-tanár

tanított tárgy:
német nyelv

Ősz Marietta

osztályfőnök 9.E

tanított tárgy:
angol

Szántóné Horváth Magdolna

 

tanított tárgy:
magyar nyelv és irodalom, történelem

Várfalviné Laczó Tímea

osztályfőnök 11.B,
ISK vezető

tanított tárgy:
testnevelés

Veres Melinda

tanított tárgy:
angol

Harmath Virág

iskolatitkár

Horváth Zsolt

rendszergazda

Gájer Szilárd

pedagógiai asszisztens