Néhány gondolat és tény...

 ...a marcali gimnázium és szakközépiskola negyedszázados történetéből

A Marcaliban létrehozott középiskola működésének 5 évtizedéből 1966-tól 1994-ig a nevelőtestület tagja voltam, ebből 24 évig az iskola igazgatói munkáját végeztem.

A társadalom, a gazdaság, a politika és a kultúra változásait, célkitűzéseit mindenkor magán viselte az iskola.
Profilját a társadalom igénye határozta meg. A kaposvári Közgazdasági Szakközépiskola kihelyezett tagozataként (mezőgazdasági ágazat) indult 50 éve, majd a gimnáziumi oktatás bevezetésével folytatódott. Az 1960-as évek közepén két évfolyamon kereskedelmi szakközépiskolai érettségi bizonyítványt szerzett 90 tanuló. 1966-ban a gimnáziumi osztály mellett közgazdasági szakközépiskolai osztályokat is indítottunk általános ügyviteli és mezőgazdasági könyvelő ágazaton.
A változó iskolatípusok szakemberigényét megteremteni soha nem volt könnyű feladat, a vidéki iskola hátrányait mindig éreztük. A felügyeleti és fenntartó szerveinktől a segítséget megkaptuk.

Bővebben...

Mozaikok az iskola történetéből

1952 nevezetes évszám Marcali történetében. Az alig 6000 lelkes, poros kis járási székhely középiskolát kapott. Nagy szó volt ez még akkor is, ha az ötvenes évek a nagy "középiskolai gründolások" időszaka, amikor olyan kistelepülések is gimnáziumot alapítottak, mint Böhönye vagy Nagybajom, ahol aztán rövid időn belül meg is szűntek. A feltételek Marcaliban sem voltak túl biztatóak. A nagy számban jelentkező tanulókon kívül szinte minden hiányzott. Nem volt sem megfelelő épület, felszerelés, sem tanári kar. Így aztán a kaposvári Közgazdasági Technikum Mezőgazdasági Tagozatának kihelyezett osztályaként kezdődött meg a tanítás egy 45 fős osztállyal a Templom téri (Hősök tere) iskola épületében. A tantestület jórészt az általános iskola nevelőiből verbuválódott. Az első igazgató - mindössze egy évig - Horváth Imre, az osztályfőnök pedig Kadosa Dezső volt.

Bővebben...