"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert)

 
 

Témazáró-naptár

 ...a marcali gimnázium és szakközépiskola negyedszázados történetéből

A Marcaliban létrehozott középiskola működésének 5 évtizedéből 1966-tól 1994-ig a nevelőtestület tagja voltam, ebből 24 évig az iskola igazgatói munkáját végeztem.

A társadalom, a gazdaság, a politika és a kultúra változásait, célkitűzéseit mindenkor magán viselte az iskola.
Profilját a társadalom igénye határozta meg. A kaposvári Közgazdasági Szakközépiskola kihelyezett tagozataként (mezőgazdasági ágazat) indult 50 éve, majd a gimnáziumi oktatás bevezetésével folytatódott. Az 1960-as évek közepén két évfolyamon kereskedelmi szakközépiskolai érettségi bizonyítványt szerzett 90 tanuló. 1966-ban a gimnáziumi osztály mellett közgazdasági szakközépiskolai osztályokat is indítottunk általános ügyviteli és mezőgazdasági könyvelő ágazaton.
A változó iskolatípusok szakemberigényét megteremteni soha nem volt könnyű feladat, a vidéki iskola hátrányait mindig éreztük. A felügyeleti és fenntartó szerveinktől a segítséget megkaptuk.

Bővebben: Néhány gondolat és tény...

1952 nevezetes évszám Marcali történetében. Az alig 6000 lelkes, poros kis járási székhely középiskolát kapott. Nagy szó volt ez még akkor is, ha az ötvenes évek a nagy "középiskolai gründolások" időszaka, amikor olyan kistelepülések is gimnáziumot alapítottak, mint Böhönye vagy Nagybajom, ahol aztán rövid időn belül meg is szűntek. A feltételek Marcaliban sem voltak túl biztatóak. A nagy számban jelentkező tanulókon kívül szinte minden hiányzott. Nem volt sem megfelelő épület, felszerelés, sem tanári kar. Így aztán a kaposvári Közgazdasági Technikum Mezőgazdasági Tagozatának kihelyezett osztályaként kezdődött meg a tanítás egy 45 fős osztállyal a Templom téri (Hősök tere) iskola épületében. A tantestület jórészt az általános iskola nevelőiből verbuválódott. Az első igazgató - mindössze egy évig - Horváth Imre, az osztályfőnök pedig Kadosa Dezső volt.

Bővebben: Mozaikok az iskola történetéből