Képzés belső kódja

Évfolyamok száma

Alkalmazott tanterv

Oktatás fő jellemzője

Képzési keret

(fő)

0040

4

kerettantervre épülő helyi tanterv

normál oktatás

34

0041

4

kerettantervre épülő helyi tanterv

emelt szintű oktatás nyelvi orientáció német nyelv tantárgyból

15

0042

4

kerettantervre épülő helyi tanterv

emelt szintű oktatás nyelvi orientáció angol nyelv tantárgyból

15

0043

4

kerettantervre épülő helyi tanterv

emelt szintű oktatás természettudományos orientáció

15

0044

4

kerettantervre épülő helyi tanterv

emelt szintű oktatás humán orientáció

15

Általános tantervű (kód: 0040) évfolyamra

jó képességű, szorgalmas, az érettségi után felsőoktatásban továbbtanulni akaró, vagy felsőfokú szakképesítést szerezni kívánó diákokat várunk.

 • 9. évfolyam: I. idegen nyelv heti 4 óra + II. idegen nyelv heti 4 óra
 • 10-12. évfolyam: I. idegen nyelv heti 4 óra + II. idegen nyelv heti 3 óra

A nyelvi orientációjú (kód: 0041 vagy 0042) osztályokat

választóknak minden lehetőségük biztosítva van arra, hogy felkészüljenek idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgára. A nyelvtudás bővítésére jó lehetőséget kínál a jelenleg 3000 kötetes, egyre bővülő német nyelvű, valamint a jól felszerelt angol nyelvű könyvtárunk is. A legjobb nyelvismerettel rendelkező tanulóinknak a nyári szünetben, Németországban biztosítunk lehetőséget kommunikációs képességeik fejlesztésére. Az oktatás nem korlátozódik pusztán az idegen nyelv magas szintű elsajátítására, a képzési forma célja tetszőleges irányú felsőfokú tanulmányok folytatására való felkészítés.

 • 9-10. évfolyam: I. idegen nyelv heti 6 óra + II. idegen nyelv heti 4 óra
 • 11-12. évfolyam: I. idegen nyelv heti 5 óra + II. idegen nyelv heti 4 óra

A természettudományos orientációs (kód: 0043) osztályba

a természettudományi tantárgyak iránt érdeklődő jó képességű, kreatív, az összetett tudományos, műszaki, orvosi, tanári, kutató, stb. pályára készülő diákokat várjunk. Ebben az osztályban a matematika, biológia, kémia, fizika és informatika tantárgyak magas szintű elsajátítását kísérletező gyakorlati képzéssel segítjük elő. Mind a négy évfolyamon folyamatosan biztosítjuk a biológia, kémia, fizika tantárgyak tanulását.

 • 9-12. évfolyam: matematika heti 4+4+4+4 óra
 • 9-12. évfolyam: biológia heti 2+2+2+2 óra
 • 9-12. évfolyam: fizika heti 2+3+2+1 óra
 • 9-12. évfolyam: kémia heti 3+2+1+1óra

A humán orientációjú tanulmányi terület (kód: 0044)

fő célja az emelt szintű érettségire való felkészítés, továbbtanulás (pl: bölcsész, jogász képzés). Nagy hangsúlyt fektetünk a modern irodalom és művészetek bemutatására, a történelmi múlt alapos megismerésére, a társadalmi törvényszerűségek feltárására. Bevonjuk a média lehetőségeit is, és megismertetjük tanulóinkat a filmművészet tantárgyakat érintő alkotásaival is.

 • 9-12. évfolyam: magyar nyelv és irodalom heti 5+6+6+6 óra
 • 9-12. évfolyam: történelem heti 3+4+4+5 óra


Továbbá a 11-12.évfolyamon a továbbtanulók számára emelt szintű felkészülést biztosítunk magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, angol nyelv, német nyelv, biológia, kémia, földrajz, informatika, mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyakból.

Iskolánk ECDL vizsgaközpont is, így tanulóink helyben szerezhetik meg az Európai Számítógép-használói Jogosítványt.

Kollégiumi elhelyezést és menzát minden tanulónknak tudunk biztosítani.

A felvételi eljárás rendje: általános felvételi eljárás keretében, az általános iskolai eredmények és az egységes központi írásbeli vizsga alapján.

Az intézménybe jelentkezés módja: hivatalos jelentkezési lap

Nyílt napok

Nyílt napokat tartunk 2016. november 15-től 17-ig.

Szeretettel várunk minden diákot és szülőt, aki intézményünk bármelyik tagozata iránt érdeklődik.

Ezeken a napokon a következő programokkal várjuk vendégeinket:

Délelőttönként:

 • óralátogatás
 • tájékoztató a képzési területekről
 • az iskola bemutatása

Délutánonként 16-17 óra között az iskolavezetés személyes találkozási lehetőséget biztosít.

Előzetes bejelentkezés alapján a fentiektől eltérő időpontokban is biztosítunk óralátogatási lehetőséget bármely képzésünk iránt érdeklődő diákok és szüleik számára.