(30 óra/képzés)

 1. Új tanulásszervezési eljárások: Bácsfalvi Olga, Bodóné Bartik Mária, Felleginé Szalóczi Emese, Gáspár Csilla, Horváthné Csoszó Gyöngyi, Káplár Veronika
 2. Kooperatív tanulás: Gáspár Csilla
 3. Tanórai differenciálás: Bodóné Bartik Mária, Felleginé Szalóczi Emese, Káplár Veronika

   

 4. Tevékenységközpontú pedagógiák: Bácsfalvi Olga
 5. Drámapedagógia: Horváthné Csoszó Gyöngyi
 6. A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (választott komp. területen köt.): Bácsfalvi Olga, Bodóné Bartik Mária, Felleginé Szalóczi Emese, Gáspár Csilla, Horváthné Csoszó Gyöngyi, Káplár Veronika
 7. Az IKT oktatásban történő alkalmazást segítő képzés: Bácsfalvi Olga, Bodóné Bartik Mária, Felleginé Szalóczi Emese, Gáspár Csilla, Horváthné Csoszó Gyöngyi, Káplár Veronika
 8. SNI-s gyermekek együttnevelésére felkészítés: Bauer Szilvia, Várfalviné Laczó Tímea
 9. Mérés-értékelés: Bognárné Lázár Magdolna
 10. Változásmenedzsment Bognárné Lázár Magdolna
 11. Új oktatásszervezés: Bognárné Lázár Magdolna
 12. A tanulás tanítása módszertani: tantestület
 13. interaktív eszközök használata: tantestület

A projektoktatással kapcsolatos! - katt ide!

Intézményi folyamat szaktanácsadó:

Bedő Ferenc

IKT folyamat szaktanácsadó:

Bedő Ferenc

Intézményfejlesztési szakértő önálló innovációhoz:

Bedő Ferenc

IKT módszertani mentor szaktanácsadó:

Kern Zoltán

Kompetencia területi mentor szaktanácsadó:

 • Kákonyi Lucia (idegen nyelv-angol)
 • Frank Gabriella (idegen nyelv-német)
 • Kubatov Antal (matematika)
 • Baloghné Bíró Mária (szövegértés)

Hasznos linkek:

http://www.zalai-iskola.hu
http://www.educatio.hu
http://kosar.educatio.hu
http://ikt.sulinet.hu

 

 • Bácsfalvi Olga
  élő idegen nyelv
  (angol-grammatika)

 • Bodóné Bartik Mária
  matematika

 • Felleginé Szalóczi Emese
  élő idegen nyelv
  (német-beszéd-és kommunikációs készség)

 • Gáspár Csilla
  élő idegen nyelv
  (angol- írott/hallott szövegértés, fogalmazás)

 • Horváthné Csoszó Gyöngyi
  szövegértés-szövegalkotás

 • Káplár Veronika
  matematika

Szakmai vezető

Bognárné Lázár Magdolna

Projektmenedzser:

Bereczk Balázs

Pénzügyi munkatárs:

Benéné Bozsek Anna

Feladatellátási helyen:

Projektasszisztens:

Szántóné Horváth Magdolna