Projektmenedzseri 2. beszámoló

Intézményünk fő profilja a gimnáziumi képzés. Beiskolázási körzetünk a környező településeket foglalja magában. A pályázat megvalósításával hozzájárultunk a hátrányos helyzetű középiskolai tanulóink középfokú végzettségének megszerzéséhez, az iskolai lemorzsolódás megelőzéséhez. A régió általános fejlettségi helyzetét jelzi, hogy 25 kistérség közül egyike az ország komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségének.

Fejlesztésünk célja volt, hogy a középfokú végzettséget megszerezni szándékozó hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében a pályázat keretében alapkészségeket fejlesszük, segítsük elő képességeik hatékony kibontakoztatását.

Projektmenedzseri időszaki beszámoló

A jelentési időszakban minden program megvalósult. A pályázatba bevont diákok, mentorok aktívan, nagy lelkesedéssel vettek részt minden programban.  A mentorok és mentoráltjaik közelebb kerültek egymáshoz, és a csoportban új barátságok alakultak ki. A diákok magaviselete jó, érdeklődőek, nyitottabbá váltak. A Mentorok szívesen foglalkoznak diákjaikkal. A honlapunkon minden eseményről továbbra is feltöltöttünk szöveges és fotódokumentumokat.