Implementáció

 • szövegértés-szövegalkotási
 • matematikai-logikai
 • idegen nyelv (angol, német)

Intézményünkben a kompetencia alapú oktatás 2009 szeptemberétől 3 kompetenciaterületen (szövegértés/szövegalkotás, matematika és idegen nyelv) került bevezetésre 6 tanulócsoportban, 6 megvalósító pedagógus közreműködésével.

Eredmények

Témahét lebonyolítása

Hír a nyitónapról - www.marcalitv.hu
Hír a nyitónapról - www.marcaliportal.hu
Hír a hét eseményeiről, képek a hét eseményeiről
A kötelező tevékenységek közül a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása a szövegértés/szövegalkotás kompetenciaterületen valósul meg. Az egyhetes témahét Környezeti és egészségnevelés témakörben 2009. október 16-22. között az intézmény valamennyi tanulójának bevonásával zajlott le.

 • Tantárgytömbösítés
  • angol nyelv
  • német nyelv

A tantárgytömbösítés 3(+1) bevont csoportban idegen nyelvi kompetenciaterületen kéthetes ciklusban valósul meg. [angol nyelv – hallott/írott szövegértés, fogalmazás (5 óra), grammatika (5 óra); német nyelv – beszéd- és kommunikációs készség (5 óra)]

 • Képzések

A továbbképzések 2009. november végén kezdődtek.

 • Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása (6x30 óra)
 • Változásmenedzsment, projektmenedzsment (1x30 óra)
 • Új oktatásszervezés az intézményben (1x30 óra)
 • A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő (2x60 óra)
 • a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - szövegértés-szövegalkotás programcsomag a 9-12 évfolyamon (1x30 óra)
 • Tanórai differenciálás (2x30 óra)
 • Tevékenységközpontú pedagógiák (2x30 óra)
 • Drámapedagógia (1x30 óra)
 • Kooperatív tanulás: Gáspár Csilla
 • A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (választott komp. területen köt.): Bácsfalvi Olga, Bodóné Bartik Mária, Felleginé Szalóczi Emese, Gáspár Csilla, Horváthné Csoszó Gyöngyi, Káplár Veronika
 • Az IKT oktatásban történő alkalmazást segítő képzés: Bácsfalvi Olga, Bodóné Bartik Mária, Felleginé Szalóczi Emese, Gáspár Csilla, Horváthné Csoszó Gyöngyi, Káplár Veronika
 • Mérés-értékelés: Bognárné Lázár Magdolna
 • A tanulás tanítása módszertani: tantestület
 • interaktív eszközök használata: tantestület
 • 3 hetet meghaladó projekt folyamatban
 • 2010. június 2. tanulmányi kiránduláson vett részt 81 diák ( a 10.E/A,  a 10.E/N osztályok tanulói, az Utazás  és Turizmus, és a Mozgókép- és média fakultációsok) Bikalon „A reneszánsz Magyarországon” címmel  - a múzeumpedagógia, mint önálló intézményi innováció keretében.

Pedagógusok fejlesztési innovációs tevékenysége

 1. Tantárgytömbösített oktatás intézményi megtervezése
 2. Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül való tanításának intézményi megtervezése
 3. Három hetet meghaladó projekt megtervezése
 4. Témahét megtervezése
 5. Moduláris oktatási program megtervezése

Önálló intézményi innováció tervezése

 1. Múzeumpedagógia