Továbbképzés a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban

A Siófoki Tankerületi Központ EFOP-3.2.3-17-0069 „Digitális környezet fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ 4 iskolájában”

című projekt nyertes pályázatához kapcsolódó 60 órás továbbképzésnek biztosított helyszínt a gimnázium szeptember 7-től kezdődően három hétvégén. A résztvevő 16 tanár – köztük a Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Noszlopy Iskola pedagógusai - a Magyar Digitális Oktatásért Egyesület, GEOMATECH @ élményszerű természettudomány elnevezésű képzésén az órai munkát és az otthoni felkészülést hatékonyan
támogató digitális tananyagegységekkel, online feladatgyűjteményekkel ismerkedhet meg, hogy ezek alapján új interaktív tartalmak létrehozására legyen képes a tanulók motivációjának erősítése és fenntartása érdekében.