Ballagás

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban május 4-én délelőtt feldíszített iskola és tantermek várták a végzős diákokat, hogy egy utolsó osztályfőnöki óra után búcsút vegyenek az alma matertől.

Ezután tanulóink énekszóval végig járták a termeket és mivel az időjárás nem fogadta kegyeibe a ballagó diákokat, a városi sétát kihagyva, a sportcsarnokba vonultak át. Az ünnepélyen került sor azon végzősök jutalmazására, akik gimnáziumi éveik alatt magatartásukkal, tanulmányi eredményükkel, sportteljesítményükkel, versenyeredményeikkel illetve közösségi munkájukkal példát mutattak társaiknak. A legnagyobb erőpróba ezután következik, mivel hétfőn megkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák.

Jutalmazott tanulóink:

12.B osztály
Kiemelt könyvjutalomban részesült: Bán-Farkas Bernadett, Borbély Lili, Huszár Henrietta, Király Lilla, Rácz Janka
Könyvjutalomban részesült: Gaál Milla, Szabó Letícia

12.E osztály
Pro Scola jutalomban részesült: Bene Fruzsina
Kiemelt könyvjutalomban részesült: Czibula Diána, Nagy Kata, Kovács Edina, Senoha Kitti, Kiss Barbara, Ősz Zoltán
Könyvjutalomban részesült: Horváth Gerda, Simon Lotti, Göndöcs Fanni, Péter Dávid, Hagyánek Sára, Pintér Vivien, Faházi Fatime