"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert)

 
 

Témazáró-naptár

Tisztelettel meghívjuk, 2013. október 3-án délután 15:00 órára, a

„Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban” c. projekt

(TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0031) megnyitójára,

melynek helye a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Marcali, Petőfi Sándor utca 16.

Tisztelettel meghívjuk, 2013.10.03-án délután 15-órára

„Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása a Marcali Berzsenyi Dániel  Gimnáziumban” c. projekt (TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0031) megnyitójára,

melynek helye a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Marcali, Petőfi Sándor utca 16.

A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mozgókép-és médiaismeret fakultációs tanulói szakmai látogatáson vettek részt 2013. szeptember 24-én Budapesten az MTVA Látogatóközpontjában. Az utat a Városi Önkormányzat Oktatási Bizottsága támogatta pályázati forrásból. Tanulóink megismerkedhettek a hazai televíziózás történetével, bepillanthattak a stúdiókba s kipróbálhatták a híradó készítésének legapróbb trükkjeit is. Nagy élmény volt a kellék és ruhatár megtekintése, ahol találkozhattak Süsüvel, a TV Macival, Mazsolával.

A tanulmányút része volt a Nemzeti Múzeumban nemrég nyílt Robert Capa fotókiállítás megtekintése is. A magyar származású világhírű fotós és haditudósító munkáit újszerű megvilágításba helyezték a rendezők. A tárlatot Fisli Éva kurátor asszony vezetése tette élményszerűvé diákjaink számára.

Írta: Horváthné Csoszó Gyöngyi

1959-ben fiatal pályakezdő történelem-földrajz szakos tanárként érkezett Marcaliba, az akkor még Lady János (ma Berzsenyi Dániel) gimnáziumba. Munkájában is megmutatkozott kísérletező egyénisége – feleltető gépet készített -, módszertani újításokat alkalmazott tanítási óráin. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb érdeklődést mutatott a város és környéke történelmi múltja iránt. Kezdeményezésére nagyszabású tárgygyűjtésbe kezdtek középiskolás tanítványai. Az összegyűlt anyagból iskolai és községi kiállítások jöttek létre, majd 1967-ben az iskolamúzeum is megnyílt. Nagyrészt ezek a tárgyak képzeték az 1972-ben létrejött Marcali Helytörténeti Múzeum alapját is. Bár egyre inkább a múzeumi kutatómunka kötötte le, 1991-ig a gimnázium tanára maradt. Tanítványai közül sokakat vezetett a néprajz, helytörténet és honismeret kutatása felé.

2013-ban Marcali Város Önkormányzata Dr. Gál József tanár úrnak Marcali Város Díszpolgára kitüntető emlékérmet adományozta.

Iskolánkban 2012 tavaszán, már aranydiplomás tanárként köszöntöttük, amikor a Berzsenyi-napon nagysikerű előadást tartott diákjainknak.

Szellemisége tovább él kollégáiban és tanítványaiban.

A Marcali Városi Kulturális Központ által elnyert TÁMOP 3.2.3/A-11/1-0055-ös számú pályázat kreatív foglalkozásain született alkotásokból nyílt kiállítás a Kulturális Korzóban 2013. szeptember 11-én. Iskolánk tehetséges tanulói is szép számmal vettek részt az elmúlt tanévben a fotós, filmes és kézműves foglalkozásokon. Többször vettek részt a Kulturális Korzó jóvoltából pályázati támogatással szakmai kiránduláson, nyáron pedig táborozáson.

Gratulálunk az alkotóknak!

Bartis Melinda, Baksai Vivien, Krénusz Márton, Németh Dániel, Kormos Alexandra, Zajcsuk Liliána fotókkal, Kárász Kristóf pedig tűzzománc munkákkal szerepel a tárlaton.

Köszönjük a kitartó munkát s az együttműködést a Kulturális Korzó munkatársainak, Bőszné Kiss Katalin projekt felelősnek s a foglalkozást vezető művészeknek, pedagógusoknak.

Horváthné Csoszó Gyöngyi

 

2013. szeptember 16-án délután a gimnázium vendége volt Dr. Papp Lajos szívsebész professzor. A tornateremben megtartott „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!” című előadást a jelenlévő diákok, tanárok és meghívott vendégek érdeklődéssel és nagy figyelemmel hallgatták. A professzor úr széles körű tárgyi ismereteire alapozott, érzelmekkel áthatott előadásáról a hallgatóság valóban azzal az érzéssel távozhatott, hogy az előadás címében megfogalmazott gondolat talán nem is túlzás.

Köszönjük Marcali város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottságának az előadás létrejöttéhez nyújtott anyagi támogatását!

Kozma Krisztián, a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulója áprilisban részt vett a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny országos fordulóján Győrben. Ekkor kapott meghívást a Kazinczy Ferenc Gimnázium 32. anyanyelvi táborába. Így Krisztián és magyartanára, Borosné Gyarmati Cecília augusztus 21-től 25-ig a győri gimnázium vendége volt. A tábor négy napja alatt a táborlakók színvonalas előadásokat hallgattak, ismerkedtek a várossal, vetélkedőkön vettek részt.  A tanultakat hasznosíthatták is a helyben megrendezett „kis Kazinczy-versenyen”, amelyen Krisztián második helyezett lett.  Gratulálunk!

A Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói tavaly a gimnázium karácsonyi műsorán László Miklós Illatszertár című vígjátékát mutatták be. Az elmúlt tanév során még négy alkalommal adták elő a diákok a darabot, mindannyiszor nagy sikerrel. A próbák alatt a csapat tagjai összeszoktak, és nagyon megszerették a művet és az általuk alakított figurákat. Így nagy örömmel értesültek arról, hogy a Keszthelyi Nyári Játékok keretében a Centrál Színház mutatja be ugyanezt a darabot. Augusztus 17-én lelkes kis csapat látogatott el Keszthelyre, megtekintették az előadást, illetve az előadás kezdete előtt közös fényképet készítethettek a színészekkel. A kapcsolatfelvételt  a Centrál Színházzal  Buzási Aliz segítette, akinek  ezúton is köszönetet mondunk.

Borosné Gyarmati Cecília

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése - elsőként a 2016. január 1-je után érettségizők esetében - legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadása időpontjáig igazolható.

A közösségi szolgálat teljesítését a 2005. évi LXXXVIII. törvény által előírtak szerint szervezzük.

Az iskola feladatai:

  • közösségi szolgálat szervezése, melyet az iskolában kijelölt pedagógus koordinál,  akinek feladata az intézmény közvetlen környezetében azoknak a helyszíneknek és lehetőségeknek, együttműködő szervezeteknek a feltérképezése, amelyek lehetővé teszik a tanulók számára a közösségi szolgálat teljesítését
  • külső szervezetekkel együttműködési megállapodást köt
  • 9-11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint arányosan elosztva biztosítani az ötven órás közösségi szolgálat teljesítését három tanévre - amitől szülői kérésre lehet eltérni indokolt esetben
  • a tanuló intézményváltása esetén a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állítson ki arról, hogy az intézményváltásig a tanuló hány órát teljesített.

Jelentkezési lap kitöltésével tájékoztatjuk az érintett tanulókat és szülőket a választható tevékenységi körökről.

A tanulókat és szüleiket írásban tájékoztatjuk a közösségi szolgálat megvalósításának tervezett helyéről és idejéről, aminek tudomásul vételét ők aláírásukkal igazolják.

A közösségi szolgálat teljesítéséről három példányban igazolást ad az iskola, amelyből egy-egy példány a tanulónál, a fogadó szervezetnél és az intézménynél marad.

Az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését.

Együttműködő partnereink listája, a koordinátorok neve és elérhetősége ITT található.

A verseny a rossz időre való tekintettel a marcali sportcsarnokban került megrendezésre. Öt csapat érkezett, 2 általános iskolai és 3 középiskolai. A versenyzőknek 8 állomáson kellett megmutatni a tudásukat elméleti illetve gyakorlati feladatokban, például: tömlőgurítás, elsősegélynyújtás, ingafutás tűzoltóruhában, tűzoltó szakfelszerelések kiválasztása és jellemzése, stb.

Iskolánkból 2 csapat indult a versenyen.

Csapattagok:

Berzsenyi 1: Horváth Réka, Kovács Eszter, Csillag Bálint, Laki Bálint.

Berzsenyi 2:  Kovács Brigitta, Szekér Bianka, Ősz Gábor, Vörös Patrik. Tartalék: Pálfi Bence

A középiskolák versenyében a gimnázium 2. számú csapata első, az 1. számú csapat pedig második helyezést ért el.

Szeptember 3-án 8 órakor a 61. tanévét kezdte a Berzsenyi Dániel Gimnázium. Fellegi Bálint igazgató megnyitó beszédében tájékoztatta a diákokat az érettségi eredményekről, nyári nyelvi kurzusról, az iskolában történt felújításokról és bemutatta az új tanárokat.

Felhívta a végzősök figyelmét az érettségi követelményeire, köszöntötte a kezdő évfolyamosokat.

Ezt követően osztályfőnöki órákkal folytatódott az első tanítási nap.

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 12. E/A osztályának 30 tanulója  Nagyné Bakos Franciska osztályfőnök és a kolozsvári születésű Miklós István tanár úr vezetésével egy csodálatos és felejthetetlen kiránduláson vett részt Erdélyben 2012. június. 15-19-ig. A tanulók által régóta gyűjtögetett  osztálypénz mellett egy pályázaton elnyert pénzösszeg is támogatta az emlékezetes utat.

A „Kalotaszegi régió”-ban tett körút főbb látnivalói voltak: Bánffyhunyad, Nagyvárad, Kolozsvár, Kőrösfő, Tordai Hasadék, Tordai Sóbánya, Kolozsi sóstó.

Kolozsváron szívbemarkoló élmény volt a Házsongárdi temető, ezen kívül megnéztük még Mátyás király szülőházát, a Szent Mihály Katolikus Templomot, a Farkas utcai Református Templomot és a Babes-Bólyai Tudományegyetemet.

Jó volt esténként barangolni a pezsgő kolozsvári diákváros utcáin, s öröm volt, ha magyar szavakat hallottunk. A nemzetközi diákszállón viszont szinte mindenki beszélt angolul, így a mi tanítványaink is gyakorolták ezt a világnyelvet. Bár a csinos román lányok miatt többen a román nyelvvel is próbálkoztak. Két este főztünk közösen vacsorát, a legjobb szakácsnak a fiúk bizonyultak, akik vörösboros szarvaspörkölttel kápráztattak el bennünket. A lányok olaszos ínyencséget készítettek. Nehéz szívvel hagytuk ott Erdélyt,még maradtunk volna. Köszönet a szülőknek a sok támogatásért, s az útra küldött hazai finomságokért!