Kreatív gimnazisták

A Marcali Városi Kulturális Központ által elnyert TÁMOP 3.2.3/A-11/1-0055-ös számú pályázat kreatív foglalkozásain született alkotásokból nyílt kiállítás a Kulturális Korzóban 2013. szeptember 11-én. Iskolánk tehetséges tanulói is szép számmal vettek részt az elmúlt tanévben a fotós, filmes és kézműves foglalkozásokon. Többször vettek részt a Kulturális Korzó jóvoltából pályázati támogatással szakmai kiránduláson, nyáron pedig táborozáson.

Gratulálunk az alkotóknak!

Bartis Melinda, Baksai Vivien, Krénusz Márton, Németh Dániel, Kormos Alexandra, Zajcsuk Liliána fotókkal, Kárász Kristóf pedig tűzzománc munkákkal szerepel a tárlaton.

Köszönjük a kitartó munkát s az együttműködést a Kulturális Korzó munkatársainak, Bőszné Kiss Katalin projekt felelősnek s a foglalkozást vezető művészeknek, pedagógusoknak.

Horváthné Csoszó Gyöngyi

Dr. Papp Lajos előadása a gimnáziumban

 

2013. szeptember 16-án délután a gimnázium vendége volt Dr. Papp Lajos szívsebész professzor. A tornateremben megtartott „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!” című előadást a jelenlévő diákok, tanárok és meghívott vendégek érdeklődéssel és nagy figyelemmel hallgatták. A professzor úr széles körű tárgyi ismereteire alapozott, érzelmekkel áthatott előadásáról a hallgatóság valóban azzal az érzéssel távozhatott, hogy az előadás címében megfogalmazott gondolat talán nem is túlzás.

Köszönjük Marcali város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottságának az előadás létrejöttéhez nyújtott anyagi támogatását!

Az illatszertárosok az Illatszertáron

A Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói tavaly a gimnázium karácsonyi műsorán László Miklós Illatszertár című vígjátékát mutatták be. Az elmúlt tanév során még négy alkalommal adták elő a diákok a darabot, mindannyiszor nagy sikerrel. A próbák alatt a csapat tagjai összeszoktak, és nagyon megszerették a művet és az általuk alakított figurákat. Így nagy örömmel értesültek arról, hogy a Keszthelyi Nyári Játékok keretében a Centrál Színház mutatja be ugyanezt a darabot. Augusztus 17-én lelkes kis csapat látogatott el Keszthelyre, megtekintették az előadást, illetve az előadás kezdete előtt közös fényképet készítethettek a színészekkel. A kapcsolatfelvételt  a Centrál Színházzal  Buzási Aliz segítette, akinek  ezúton is köszönetet mondunk.

Borosné Gyarmati Cecília

Anyanyelvi tábor a győri Kazinczy Gimnáziumban

Kozma Krisztián, a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulója áprilisban részt vett a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny országos fordulóján Győrben. Ekkor kapott meghívást a Kazinczy Ferenc Gimnázium 32. anyanyelvi táborába. Így Krisztián és magyartanára, Borosné Gyarmati Cecília augusztus 21-től 25-ig a győri gimnázium vendége volt. A tábor négy napja alatt a táborlakók színvonalas előadásokat hallgattak, ismerkedtek a várossal, vetélkedőkön vettek részt.  A tanultakat hasznosíthatták is a helyben megrendezett „kis Kazinczy-versenyen”, amelyen Krisztián második helyezett lett.  Gratulálunk!

A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése - elsőként a 2016. január 1-je után érettségizők esetében - legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadása időpontjáig igazolható.

A közösségi szolgálat teljesítését a 2005. évi LXXXVIII. törvény által előírtak szerint szervezzük.

Az iskola feladatai:

  • közösségi szolgálat szervezése, melyet az iskolában kijelölt pedagógus koordinál,  akinek feladata az intézmény közvetlen környezetében azoknak a helyszíneknek és lehetőségeknek, együttműködő szervezeteknek a feltérképezése, amelyek lehetővé teszik a tanulók számára a közösségi szolgálat teljesítését
  • külső szervezetekkel együttműködési megállapodást köt
  • 9-11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint arányosan elosztva biztosítani az ötven órás közösségi szolgálat teljesítését három tanévre - amitől szülői kérésre lehet eltérni indokolt esetben
  • a tanuló intézményváltása esetén a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állítson ki arról, hogy az intézményváltásig a tanuló hány órát teljesített.

Jelentkezési lap kitöltésével tájékoztatjuk az érintett tanulókat és szülőket a választható tevékenységi körökről.

A tanulókat és szüleiket írásban tájékoztatjuk a közösségi szolgálat megvalósításának tervezett helyéről és idejéről, aminek tudomásul vételét ők aláírásukkal igazolják.

A közösségi szolgálat teljesítéséről három példányban igazolást ad az iskola, amelyből egy-egy példány a tanulónál, a fogadó szervezetnél és az intézménynél marad.

Az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését.

Együttműködő partnereink listája, a koordinátorok neve és elérhetősége ITT található.