Projektmenedzsment

Projektmenedzser:

Bereczk Balázs

Pénzügyi munkatárs:

Benéné Bozsek Anna

Feladatellátási helyen:

Projektasszisztens:

Szántóné Horváth Magdolna