"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert)

 
 

Témazáró-naptár

A konstrukció alapvető célja:

 • elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése
 • a felsőoktatásba vezető út megerősítése
 • ezen konstrukció keretében a tanulást támogató fejlesztések
 • a tehetséggondozás

A konstrukció keretében végzett tevékenységekkel cél a bevont tanulók:

 • alapkészségeinek fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása;
 • középfokú iskolában tartása, tanulási motivációjának erősítése;
 • felsőfokú oktatásban való részvételi szándékának megerősítése;
 • felsőfokú oktatásban való részvételének segítése;
 • tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében.

Tevékenységek:

 • Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése
 • Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében
 • Igazolatlan hiányzások számának csökkentése a bevontak körében
 • Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása