Tevékenységek

A projekt szakaszai

 • Projekt indítása, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
 • Kompetenciaközpontú előkészítő továbbképzések
 • IKT alapú felkészítő képzések
 • IKT eszközök beszerzése
 • Helyi tantervi adaptáció 1., belső tájékoztatók
 • Implementáció elindítása a 9. osztályban
 • Módszertani továbbképzések
 • Pedagógiai program felülvizsgálata, korszerűsítése
 • Helyi tantervi adaptáció 2., belső tájékoztatók
 • Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása
 • Implementáció értékelése, tájékoztatás
 • Eredmények értékelése, tájékoztatás
 • Projekt zárása

Kötelező tevékenységek

 • Tantestületi felkészítő nap: 2009. szeptember 17. (csütörtök)
 • Tantárgytömbösített oktatás (ebben a tanévben 5% kb. 15 óra):
  Élő idegen nyelv (angol): Bácsfalvi Olga, Gáspár Csilla,
  Élő idegen nyelv (német): Felleginé Szalóczi Emese
 • Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
  Magyar nyelv és irodalom:Horváthné Csoszó Gyöngyi
 • Háromhetes projekt megszervezése
  Landeskunde - országismeret/ idegen nyelv/angol, német:
  Bácsfalvi Olga, Gáspár Csilla, Felleginé Szalóczi Emese
 • Egyhetes témahét megszervezése
  Környezeti- és egészségnevelés témahét:
  Ember a természetben, Földünk-környezetünk, művészetek / biológia, kémia, rajz, testnevelés szakosok, osztályfőnöki mk.
  Bognárné Lázár Magdolna, Horváthné Csoszó Gyöngyi