Tanévzáró

Ma került sor hagyományos tanévzáró ünnepségünkre. A diákok megkapták bizonyítványukat és akik a tanév során tanulmányi eredményükben, sportban, tanulmányi versenyen, vagy egyéb területen kiemelkedtek, az ünnepségen jutalmat kaptak.

Kitűnő tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesült:

Makai Zsófia Panna 9.A
Tóth Marcell 9.A
Ámmer Fanni 11.B
Ivók Réka 11.E
Osvald Bettina 11.E

Jeles tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesült:

Posza Gréta Cintia 9.A
Horváth Ádám  9.A
Kővári Kristóf 9.A
Gáspár Gellért 9.B
Baranyi Liána 10.E
Gáspár Gréti 10.E
Hosszú Regina 10.E
Kuti Melitta 10.E
Pajor Gergő 11.B
Csécs Janka 11.E
Pintér Hargita 11.E

Tanulmányi és sporteredményeiért dicséretben részesült:

Borbély Bori 9.B
Németh Zsóka 9.B
Harcz Bence 11.B
Pálfi Péter 11.B

Sporteredményeiért dicséretben részesült:

Dudás Virág Anna 9.A
Pálfi Gergő 9.B
Gaál Virág Fanni 10.B
Légrádi Emese 10.B
Tasnádi Martin 10.B
Bellin Davide 10.E
Horváth Dárius 10.E
Kiss Lajos Bence 10.E
Kuti Melitta 10.E
Szántó Júlia 10.E
Bojtor Barnabás 11.B

Oklevelet kapott Bognárné Lázár Magdolna és Káplár Veronika, akinek tanítványa a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei/körzeti fordulóján a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium legeredményesebb versenyzője lett.

Oklevelet kapott a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium  csapata: Fehér Gergely, Ambrus Zoé, Fazekas Bálint a XVIII. Cultura Nostra Kárpát-Medencei Történelmi Vetélkedőn való eredményes részvételért.

Példamutatóan Szép Magyar Beszédért Baranyi Liána részére a Kazinczy – emlékérmet adományozza a Kazinczy-díj alapítványi bizottság.

A 2017/2018. tanévben elért eredményes tanulmányi munkáját és kimagasló sportteljesítményét elismerve Baranyi Liána részére a Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2018 címet adományozza az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Megkezdődött a szóbeli érettségi vizsga

Ma reggel megkezdődött a szóbeli érettségi vizsga a 12.E osztályban. A 12.B tanulóinak még van 1 hetük, mielőtt számot adnának a tudásukról. Reméljük, hogy az idő is kedvező lesz számukra és hamarosan mindenki sikeres érettségivel büszkélkedhet!

Jutalmazások pedagógusnap alkalmából

Bognárné Lázár Magdolna tanárnő Marcaliban született, felsőfokú tanulmányai időszakát leszámítva
élete Marcalihoz kötődik.
Itt végezte általános és középfokú tanulmányait, majd a Pécsi Tanárképző Főiskola matematikapedagógia
szakának elvégzését követően - pályakezdő tanárként - 1979-ben tért vissza az alma
máterbe.
Kezdetben kollégiumi nevelőként dolgozott, közben tovább képezte magát: előbb matematika, majd
informatika szakos középiskolai tanári képesítést szerzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem
Természettudományi Karán.
Pedagógiai végzettségét kamatoztatva 20 éven keresztül volt osztályfőnök, majd a gimnázium
nevelési munkaközösségének vezetője lett. 2005 óta a gimnázium pedagógiai vezetőjeként dolgozott.
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként felkarolta a hátrányos helyzetű diákokat, koordinálta az őket
segítő tanárok munkáját. A hátrányos helyzetű diákok támogatását és tanulási esélyeik javítását
szolgáló pályázatok elkészítésében és megvalósításában is nagy munkát vállalt. Rendszeres részt vett
a gyermekjóléti szolgálat által szervezett szakmaközi megbeszéléseknek, sőt több alkalommal
előadóként is szerepelt ezeken a fórumokon.
Éveken keresztül a Marcali TV „Csengetés” című szakmai-pedagógiai magazinjának szerkesztői
feladatát is ellátta. Jó kommunikációs és kiváló kapcsolatteremtő képességét felhasználva a műsor
keretein belül megszervezte az összes marcali iskola képviselőinek szakmai fórumát, illetve
lehetőséget kínált pedagógiai innovációk bemutatására is.
A pedagógus pályán eltöltött éveit számos szakmai eredmény fémjelzi. Tanítványai kilenc alkalommal
kerültek országos döntőbe a különböző matematika versenyeken, ahol nemcsak iskolájukat,
városukat, hanem Somogy megyét is képviselték. A versenyek megyei eredménylistáin évről-évre ott
szerepeltek tanítványai a legjobbak között. Több alkalommal volt díjazott tanár a megyei
eredményhirdetéseken, amit kiváló versenyfelkészítő munkájával érdemelt ki. Sikeresen készítette
fel tanítványait nemcsak a közép-, hanem az emeltszintű érettségi vizsgákra is matematikából.
Munkáját a megbízhatóság, kreativitás és pontosság jellemezte. Kollégáinak segítőkész munkatársa
volt. Türelemmel hallgatta végig a hozzáfordulókat – akár diákról, akár kollégáról volt szó -, és
nagyfokú empátiájával segítette megoldani a felmerült problémát.
Folyamatosan törekedett a szakmai megújulásra, rendszeresen vett részt továbbképzéseken. Több
sikeres pályázat megírásában közreműködött, illetve megvalósulásuk szakmai felügyeletét végezte.
2014-ben Marcali Városért kitűntetésben részesült.
Gratulálunk a 40 év tartalmas és eredményes munkájához!
Jó egészséget és örömteli nyugdíjas éveket kívánunk!

Borosné Gyarmati Cecília tanárnő a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium drámapedagógusi
szakvizsgával is rendelkező magyar-német szakos tanára. Rendkívüli munkabírású, szakmája iránt
elhivatott.
Munkájában precíz, megbízható, nyitott az újra. Ötleteivel iskolai rendezvényeinket is gazdagítja, színesíti.
Kollégái és tanítványai mindig számíthatnak rá.
Több országos versenyen is kiemelkedő eredményeket ért el diákjaival. Néhány szép siker az idei tanévből:
. a Nemzeti VERSeny országos döntőjében ezüst minősítést,
. a Kárpát-medencei Magyarok Baráti Társasága által szervezett szavalóversenyen 1. helyezést,
. az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjében az
Anyanyelvápolók Szövetségének különdíját kapta egy tanítványa.
. A középiskolásoknak meghirdetett Kárpát-medencei Szép magyar beszéd verseny döntőjében
tanítványa a verseny legmagasabb elismerésében részesült, megkapta a Kazinczy-emlékérmet,
továbbá az Anyanyelvápolók Szövetségének különdíját a kötelező szöveg legszínvonalasabb
tolmácsolásáért.
Diákjai rendszeresen nagy sikerrel szerepelnek a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács
szervezésében meghirdetett Tehetségnapon különböző kategóriákban, ismertté téve iskolánkat és a várost a
megye kulturális életében. A több éves kiváló szereplés elismerését jelzi, hogy a Tehetségsegítő Tanács
elnöke, Sárdi Péter úr több alkalommal is megtisztelte jelenlétével iskolánk Berzsenyi-estjét.
Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

Nagyné Bakos Franciska 1998-óta dolgozik a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. Angol
szakos tanárként 2004-től emelt szintű érettségin javító és vizsgáztató tanári feladatokat lát
el. 2009-ben megszerezte a jogot, hogy a Pannon Nyelvvizsga Központ vizsgáztatója legyen.
Mindkét szakmai tevékenységének tapasztalatait felhasználja a gimnáziumi nyelvoktatásban.
Gazdag pedagógiai eszköztárának felhasználásával fáradhatatlanul nyújt segítséget
tanítványainak abban, hogy középiskolás korukban sikerüljön angol nyelvvizsga bizonyítványt
szerezniük. Tehetséggondozó munkájának eredménye, hogy minden évben sok diákja tesz
sikeresen közép és felsőfokú komplex nyelvvizsgát, teljesíti kiváló eredménnyel az emelt
szintű érettségi vizsga követelményeit angol nyelvből.
Szívügye az angol nyelv megszerettetése és az angol kultúra megismertetése. Nyelvi
előkészítős osztályfőnökként a szülők segítségével úgy alakította át osztálytermét, hogy az
London hangulatát kelti.
További munkájához sok sikert kívánunk.

Sportnap

A tanév utolsó előtti napján került sor hagyományos sportnapunkra. A jó idő nekünk kedvezett, ezért a Városi Fürdőben tölthettük a napot.  A csapatok strandröplabdában, strandfociban, íjászatban, strandkézilabdában és streetballban mérhették össze erejüket. Az eredményhirdetés után maradhattak a diákok strandolni, így könnyebben el lehetett viselni a nagy meleget.

„Nemzeti Összetartozás” napja a gimnáziumban

A XX.század elején, az első világháborút, a Párizs melletti Versailles Nagy – Trianon palotájában békeszerződés zárta le. 1920. június 4-én Magyarország elveszítette területének 72-, lakosságának 64%-át. A szó szoros értelmében megcsonkultunk.

A világháború győztes hatalmai és a környező országok, mintha abban reménykedtek volna, hogy Magyarországot előbb-utóbb eléri végzete.

A magyarság életösztöne azonban erősebb volt.

E nap évfordulójára az „Ez a FÖLD az Enyém, nem adom semmiért” című táncjátékot mutatták be iskolánk tanulói.