Őszi kerékpártúra I.

Egy-egy ilyen túra a közösségépítés kiváló színtere. Különböző évfolyam különböző korú tanulói, kerékpárversenyzők és kölcsönkerékpárral nekiinduló vállalkozó kedvű diákok.

Gereblyézés a gimnáziumban

Mindig komoly probléma volt ősszel a sportudvar és környéke az őszi időszakban. A rengeteg lehullott levél nem csak esztétikailag hagyott kívánni valót maga után, főleg esőtől áztatva, hanem balesetveszélyes is volt.

Őszi kerékpártúra II.

A szeptemberi túrán résztvevő tanulók élménybeszámolóinak hatására, nagyobb létszámmal indul útnak a csapat. Tanár és diák már összeszokott partnerként küzdi le az emelkedőket. A környezettudatos szemlélet kialakítása most is célja kirándulásunknak, jó néhány zsák szemét begyűjtése nemcsak nemes cselekedet, de tovább erősíti tanulóink igényességét környezetük iránt.

Projektnyitó rendezvény

Fellegi Bálint projektmenedzser - a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója - a programban résztvevő tanulók és tanárok előtt ismertette a ”Programsorozat a tudatos, felelősségteljes állampolgári lét kialakításához” című TÁMOP - projekt célját és feladatait, kiemelve a partnerekkel való kapcsolattartás fontosságát.

Kerékpártároló festése

A diákok tudatos, felelősségteljes állampolgárrá válása sok-sok tényező együttes összetevője. Ennek egy része, hogy hogyan tud csapatban a közösségért dolgozni és a közvetlen környezetét szebbé tenni. Ennek kialakulásához járult hozzá a kerékpártároló festése.

Sztárhét - Bakos-Kiss Gábor előadása

2015. okt. 12-én járt nálunk a művész úr. Pedagógiailag egy színművész példaadó artikulációja, beszédmódja, orgánuma mérték az ifjúság számára.  Hamar kiderült, hogy fogunk még vele találkozni, hisz a kaposvári színházban a Jézus Krisztus szupersztár előadásban Júdást fogja játszani s mi bérletesek vagyunk.

Sztárhét - Futsal Szebeni Istvánnal és Buga Mihállyal

Az esemény már előzetesen is nagy érdeklődésnek örvendett és sokan jelezték részvételi szándékukat.

Sztárhét - Caramel koncert

2015. október 14-én adott koncertet Caramel az iskola aulájában. A tanulók talán őt várták a legjobban. Legnépszerűbb dalaival lépett fel. Közvetlenségével s profizmusával hamar jó hangulatot, közösségi élményt teremtett.

Sztárhét - Kávészünet zenekar koncertje

A diákok tudatos, felelősségteljes állampolgárrá válásához járult hozzá a Kávészünet zenekar koncertje. Az együttes „missziója”, miszerint modern, a mai diákok által kedvelt zenei kompozícióba burkolva a magyar irodalom nagy költőinek verseit közvetíti, nagyon időszerű a mai korban, amikor a diákok alig olvasnak, verseket még annyit sem, és memoritert alig tudnak. A megzenésített verseken keresztül észre sem veszik a fiatalok, hogy ezeket az alapműveltség részét képező verseket ugyanúgy megtanulják, mint a modern zenék szövegeit.

Sztárhét

A műsorok mellett a színpad és a nézőtér berendezése is a közösségépítést segítette.

Sztárhét - Pankotay Péter és Ruzicska László zenés színházi produkciója

A diákok tudatos, felelősségteljes állampolgárrá válásához járultak hozzá a színművészek, akik a színház világába kalauzoltak el minket. Műsorukban, a diákokat is bevonva, bemutatták, hogy milyen sok ember kooperatív munkájára van szükség ahhoz, hogy egy színházi előadás létrejöjjön.

Fa- és dísznövényültetés

Osztályfőnökként nagyon tanulságos volt számomra a gyerekekkel közösen végzett fa-, és dísznövényültetés. Többen most fogtak először ásót a kezükbe, és bár kisvárosi diákokról van szó növényültetésben sem vettek még részt. Ennek a programnak így a gyakorlati életre oktató szerepe is jelentős volt. Megtanulhatták a résztvevők az eszközök helyes használatát, az ültetés fázisait, valamint azt is, hogy hogyan kell gondozni a továbbiakban az általuk elültetett növényeket. Esztétikai érzékük fejlődött a közösen megtervezett ágyások kialakításával.

SAJTKUKACZ zenekar

A foglalkozás több szempontból is újdonság volt a diákoknak, és ennek köszönhetően eleinte nagyon félénken közelítettek a témához.

Projektzáró rendezvény

Fellegi Bálint projektmenedzser - a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója - a programban résztvevő tanulók és tanárok előtt összegezte a ”Programsorozat a tudatos, felelősségteljes állampolgári lét kialakításához” című TÁMOP – projektben elvégzett feladatokat, dicsérte a diákok hozzáállását, ügyességét, jó magatartását, érdeklődését. Összegzésében kifejtette a program elérte célját, a tanulók sok közösségi órát teljesítettek a festéssel, avarsepréssel, szemétszedéssel, biciklizéssel, érdeklődők és aktív közreműködők voltak a közösségi, kulturális programokon. Azt tapasztalta, hogy a programokon nagyon jól is érezték magukat a diákok és érzelmileg gazdagodva, nyitottabb szemlélettel távoztak azokról. Sokat fejlődtek mások segítése, a közösen elvégzett munka eredményeképpen is.

Környezetvédelmi előadás

Zentai Zoltán a NYME Természettudományi Kar Földrajz és Környezettudományi Intézetének munkatársa, intézeti mérnöke tartott előadást „A környezetvédelem jelene, jövője címmel”.

Érzékenyítő tréning Pintér Gáborral

A kétalkalmas foglalkozás összevontan került megrendezésre, hogy elkerüljék a töredezettség, az iskolai órai jelleg érzését. Ennak ellenére is rendkívül hasznosnak bizonyult a tréning.