"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert)

 
 

Témazáró-naptár

A szeptemberi túrán résztvevő tanulók élménybeszámolóinak hatására, nagyobb létszámmal indul útnak a csapat. Tanár és diák már összeszokott partnerként küzdi le az emelkedőket. A környezettudatos szemlélet kialakítása most is célja kirándulásunknak, jó néhány zsák szemét begyűjtése nemcsak nemes cselekedet, de tovább erősíti tanulóink igényességét környezetük iránt.

Bővebben: Őszi kerékpártúra II.

Fellegi Bálint projektmenedzser - a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója - a programban résztvevő tanulók és tanárok előtt ismertette a ”Programsorozat a tudatos, felelősségteljes állampolgári lét kialakításához” című TÁMOP - projekt célját és feladatait, kiemelve a partnerekkel való kapcsolattartás fontosságát.

Bővebben: Projektnyitó rendezvény

2015. okt. 12-én járt nálunk a művész úr. Pedagógiailag egy színművész példaadó artikulációja, beszédmódja, orgánuma mérték az ifjúság számára.  Hamar kiderült, hogy fogunk még vele találkozni, hisz a kaposvári színházban a Jézus Krisztus szupersztár előadásban Júdást fogja játszani s mi bérletesek vagyunk.

Bővebben: Sztárhét - Bakos-Kiss Gábor előadása

A diákok tudatos, felelősségteljes állampolgárrá válásához járult hozzá a Kávészünet zenekar koncertje. Az együttes „missziója”, miszerint modern, a mai diákok által kedvelt zenei kompozícióba burkolva a magyar irodalom nagy költőinek verseit közvetíti, nagyon időszerű a mai korban, amikor a diákok alig olvasnak, verseket még annyit sem, és memoritert alig tudnak. A megzenésített verseken keresztül észre sem veszik a fiatalok, hogy ezeket az alapműveltség részét képező verseket ugyanúgy megtanulják, mint a modern zenék szövegeit.

Bővebben: Sztárhét - Kávészünet zenekar koncertje

A diákok tudatos, felelősségteljes állampolgárrá válásához járultak hozzá a színművészek, akik a színház világába kalauzoltak el minket. Műsorukban, a diákokat is bevonva, bemutatták, hogy milyen sok ember kooperatív munkájára van szükség ahhoz, hogy egy színházi előadás létrejöjjön.

Bővebben: Sztárhét - Pankotay Péter és Ruzicska László zenés színházi produkciója

Osztályfőnökként nagyon tanulságos volt számomra a gyerekekkel közösen végzett fa-, és dísznövényültetés. Többen most fogtak először ásót a kezükbe, és bár kisvárosi diákokról van szó növényültetésben sem vettek még részt. Ennek a programnak így a gyakorlati életre oktató szerepe is jelentős volt. Megtanulhatták a résztvevők az eszközök helyes használatát, az ültetés fázisait, valamint azt is, hogy hogyan kell gondozni a továbbiakban az általuk elültetett növényeket. Esztétikai érzékük fejlődött a közösen megtervezett ágyások kialakításával.

Bővebben: Fa- és dísznövényültetés

Fellegi Bálint projektmenedzser - a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója - a programban résztvevő tanulók és tanárok előtt összegezte a ”Programsorozat a tudatos, felelősségteljes állampolgári lét kialakításához” című TÁMOP – projektben elvégzett feladatokat, dicsérte a diákok hozzáállását, ügyességét, jó magatartását, érdeklődését. Összegzésében kifejtette a program elérte célját, a tanulók sok közösségi órát teljesítettek a festéssel, avarsepréssel, szemétszedéssel, biciklizéssel, érdeklődők és aktív közreműködők voltak a közösségi, kulturális programokon. Azt tapasztalta, hogy a programokon nagyon jól is érezték magukat a diákok és érzelmileg gazdagodva, nyitottabb szemlélettel távoztak azokról. Sokat fejlődtek mások segítése, a közösen elvégzett munka eredményeképpen is.

Bővebben: Projektzáró rendezvény